Zarządzanie dokumentami przedsiębiorstwa wiąże się z wielką odpowiedzialnością finansową, ponieważ zniszczenie, zapodzianie, nieodpowiednie magazynowanie którym efektem jest ujawnienie dokumentów jednostkom nie upoważnionym do tego, może zakończyć się wieloma konsekwencjami dla jednostki gospodarczej nie tylko finansowymi ale także prawnymi. Nasze Państwo  wymaga od wszystkich przedsiębiorstw doskonałej organizacji dokumentów, większość z nich trzeba przechowywać nawet przez 5 lat np. faktury, dokumenty księgowe ,księgi podatkowe.

 Przez ten czas materiały te  muszą być precyzyjnie magazynowane, nie mogą być zagubione albowiem w takich przypadkach mogą zostać narzucone przez instytucje podatkowe uprzednio wskazane obciążenia finansowe a także prawne. Jeżeli podmiot gospodarczy ma do czynienia z bardzo dużą liczbą dokumentów zawierających dane swoich konsumentów jest zmuszony zauważyć, że kontrolę nad odpowiednim  procesem administracji  oraz  przesyłania tych informacji wypełnia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów a także instytucje prywatne, które reprezentują klienta, dostarczają wiadomości o jego przysługujących prawach.
W aktualnych czasach mniej więcej dziewięćdziesiąt procent  znaczących dla przedsiębiorstwa informacji mieści się w rożnego rodzaju dokumentach. Informacja ta w pełni przedstawia jak ważne dla poprawnego działania przedsiębiorstwa ma dobry proces zarządzania dokumentami.
Wykorzystanie nowoczesnych systemów umożliwia na obniżenie w dużym stopniu kosztów, poprzez redukcję ilości zatrudnionych osób zajmujących się tymi pracami.
Dodatkowymi atutami odpowiedniego systemu zarządzania dokumentami jest dynamiczne i efektywne działanie przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo materiałów biznesowych, wzrost zdolność znajdowania danych.
Zamysłem kursu dotyczącego systemów administrowania dokumentami firmowymi jest nabycie przez uczestników pożytecznych kwalifikacji które będą pomocne przy doborze i wdrażaniu przydatnych procesów administrowania materiałami, tak zwanym: DMS- z języka angielskiego "Document Management System".
Projekt ten jest idealnym wyjście dla osób zatrudnionych  zarówno w micro przedsiębiorstwach jak również w dużych, którzy mają do czynienia z procesem zarządzania dokumentami firmowymi.
Większość przedsiębiorstw  proponujących szkolenia dla ludzi pracujących  wciela wiele uproszczeń  na przykład: organizowanie szkoleń w dni wolne od pracy.
W następnych materiałach postaramy się zobrazować wam następne ciekawe kursy z dziedziny informatycznej.