seoZdobywanie informacji

Już na początku XX wieku było wiadomo, że informacja jest towarem. Dzisiaj jest potrzebna zarówno tajnym służbom, przedsiębiorcom, menedżerom, jak i politykom, naukowcom, studentom oraz wszystkim ludziom, do prawidłowego funkcjonowania w organizacji czy społeczeństwie. Obserwujemy istotną rolę mediów, ich skuteczne dostosowywanie się do potrzeb odbiorców, a także przekształcanie się innych instytucji związanych z informacją.

Obserwacja rynku produktów i usług już pod koniec poprzedniego wieku, świadczy dobitnie, iż bez możliwości zdobywania informacji, szybkiego jej przetwarzania oraz analizy, żadne przedsiębiorstwo nie będzie mogło podjąć właściwych decyzji strategicznych. Od chwili powstania dyscypliny zwanej marketingiem, rozwinięto możliwość komunikowania się wewnątrz organizacji oraz na zewnątrz. Dzisiaj żadne przedsiębiorstwo nie jest w stanie się rozwijać na rynku bez skutecznej promocji. A rynek, jak wiemy, jest duży oraz ciężko znaleźć niszę dla siebie. Na dodatek konkurencja nie śpi i nie będzie spała, bo marketing to walka o Klienta, o byt przedsiębiorstwa.

Reklamowanie, promowanie czy informowanie?

Większość specjalistów marketingu dręczy ciągłe zagadnienie: "Jak wypromować produkt, aby go wyróżnić na rynku?". Klienci wobec zapchanych półek sklepowych, dręczącej reklamie w mediach, męczeniu przez telemarketerów oraz różnym poziomie jakości produktów i usług, muszą stanąć w szranki z napływającymi do nich przekazami. Jak się okazuje, na wolnym rynku, a także w hierarchii potrzeb potencjalnego nabywcy, potrzeba zdobywania informacji może być postawiona na wysokim poziomie.

Przedsiębiorstwa serwują przekazy promocyjne swoim docelowym odbiorcom, za pomocą narzędzi wykorzystujących media, aby przypomnieć im o własnych pragnieniach. Co prawda np. reklamodawcy robią to coraz bardziej persfazyjnie, ale na szczęście działania te są na tyle skuteczne, na ile pozwala rozum odbiorcy.

Faktem jest, że w celu wyzwolenia nieistniejących często pragnień, niektóre narzędzia promocji odwołują się do najniższych potrzeb, zapominając o ważniejszych. W społeczeństwie informacyjnym potrzeba zdobywania informacji przesuwa się coraz wyżej w jej hierarchii. Internet skutecznie zaczął tę potrzebę skutecznie realizować. Przedsiębiorstwa, które nie przyswoiły sobie informacji o tak ważnej potrzeby potencjalnych nabywców, tracą ich z dnia na dzień coraz więcej.

 

Jak promować skuteczniej?

Oswajając się z przekazem promocyjnym, odbiorca wychwytuje z niego esencję informacji potrzebnych do urzeczywistnienia swoich potrzeb. Przy dobrze prowadzonej promocji ma szansę znaleźć bardziej szczegółowe informacje w innych mediach. Jeśli w przekazach promocyjnym nie znajdzie informacji dotyczących źródeł bardziej szczegółowej oferty - odrzuca go.

Od początku lat dziewięćdziesiątych ludzie mają możliwość korzystania z największego zbioru informacji na świecie. Obecnie, dzięki Internetowi oraz nowoczesnemu marketingowi, zdobywanie informacji o możliwości zrealizowania naszych potrzeb jest szybsze, prostsze, a wyniki wyszukiwania bardziej obiektywne.

Informacja w mediach

Rozwinięcie się promocji oraz jej persfazyjnej i płatnej formy - reklamy - spowodowało, że odbiorca mediów z coraz większą niechęcią patrzy się na przekaz promocyjny, a często stara się go omijać. Mimo tego dzisiejszy nabywca czeka na rzeczową i obiektywną informację. W dobie społeczeństwa informacyjnego należy przedstawić nabywcy to czego chce. Coraz rzadziej kupuje produkty szybko, pod wpływem zachęcającej reklamy. Stara się weryfikować napływające do niego informacje i reaguje dopiero, gdy sprawdzi szczegółową ofertę oraz możliwości konkurencji. Szuka informacji w innych mediach oraz opinii wśród znajomych. Potencjalny Klient chce maksymalnie dużo wiedzieć zanim zdecyduje się na zakup.

ATL

Gdzie można znaleźć pełne informacje o ofercie? Czy media ATL są w stanie nam to dać? Nie. Dlaczego? Powód jest prosty. Media ATL nie są miejscem obszernej prezentacji oferty, ale najczęściej reklamy. Wiąże się to głównie z kosztami promocji, gdyż zastosowanie wszelkich innych elementy promocji nie jest wcale tańsze od samej reklamy. W związku z tym zainwestowanie w płatny przekaz promocyjny obarczone jest ewentualnie ryzykiem złego zaplanowania mediów. Mass media cechuje bardzo duży zasięg, ale i koszty są bardzo duże. Dla reklamodawców owe 15 czy 30 sekund, to szansa na zaciekawienie potencjalnego nabywcy swoją ofertą oraz przekazanie informacji o możliwości zapoznania się z bardziej szczegółową ofertą.

Inne działania promocyjne prowadzone w mediach ATL, np. public relations czy sponsoring, także nie są najtańszym rozwiązaniem, gdyż efekty informacyjne są niewspółmierne do nakładów. Są raczej sposobem na budowanie świadomości marki niż zachęceniem do kupna. Tutaj należy wspomnieć, iż ATL to najbardziej skuteczne media promocyjne, pomimo największej wady - kosztów.

BTL

A co się dzieje z informacją "pod linią"? Media BTL posiadają inne ciekawe cechy. Jednak problemem jest dalej zasięg i czas emisji. Zdecydowanie BTL daje wymierne korzyści w postaci możliwości prezentacji całej linii produktów. Jednak zamieszczenie szczegółowych informacji dotyczących pełnej oferty także podnosi zdecydowanie koszty promocji. Tutaj także zainteresowany odbiorca musi poznać źródło szczegółowej oferty, aby mógł zdecydować się na zakup.

Internet

Kiedy docieramy do medium on-line zwanym Internet, otwieraja się nam oczy. Nie jest to spowodowane tym, że mamy do czynienia z najbardziej interdyscyplinarnym medium. Internet jest dobrym medium do promocji, ale nie jest wcale najskuteczniejszy. Jednakże nie można z niego nie skorzystać, bo posiada zalety, których nie posiada żadne inne medium. Prawdopodobnie dotarliśmy do sedna sprawy. Jeśli do potencjalnego nabywcy dotrze informacja o interesującej go ofercie, oczywiście poprzez inne narzędzia promocji, oraz pozna adres witryny gdzie może znaleźć bardziej szczegółowe informacje, wówczas jest o wiele większa szansa na finalizację zakupu.

Internet daje możliwość rzetelnego poinformowania oraz umożliwia rozważną decyzję zakupową. Jednak najważniejszą cechą dla potencjalnego nabywcy jest wolność jaką daje Internet - wolność wyboru. Internauta może obejrzeć ofertę, porównać produkty, ceny i jakość z ofertą konkurencji. Aż chciałoby się powiedzieć, że ten kto ma niedopracowaną witrynę lub nie ma jej w ogóle traci bardzo dużo lub nawet wszystko.

Oprócz posiadania estetycznej i pełnej rzetelnej informacji witryny należy ją także promować. Jeżeli przedsiębiorstwo już prowadzi promocję poza Internetem, warto skupić się na jednoczesnym promowaniu adresu internetowego witryny. Jednak oprócz stosowania klasycznych mediów promocyjnych (ATL, BTL), należy promować się także w Internecie.